Leckerer Mohnkuchen mit Honig – tasty poppy cake with honey